Quantum

Brand

      ควอนตั้มเป็นแบรนด์เครื่องเขียน ที่คัดสรรวัตถุดิบเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และใส่ใจรายละเอียดสินค้าเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การเขียนที่พึงพอใจที่สุด และยังจัดสรรสินค้าให้มีความครอบคลุมความต้องการ การใช้งาน ได้แก่ ปากกาลูกลื่นกลุ่มราคาหลากหลาย กลุ่มดินสอกดคุณภาพดี กลุ่มดินสอดำ กลุ่มปากกาเน้นข้อความ และผลิตภัณฑ์ลบคำผิด นอกจากนี้ยังพัฒนาการสรรหาสินค้ามีนวัตกรรมกลุ่มอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดผู้บริโภค


History

นับเป็นเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมาที่แบรนด์ควอนตั้ม เน้นการวิจัย และพัฒนา (R&D) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำหมึก และหัวปากกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรให้ได้สินค้าที่มีนวัตกรรมสำหรับส่งเสริมการเขียนอย่างมีคุณภาพ

      โดยเราได้มีการวิจัยพัฒนาสูตรน้ำหมึกร่วมกันอย่างไม่หยุดนิ่งจาก GeloBal มาสู่ GeloPlus จนมาถึง Geluloid (สูตรน้ำหมึกที่ใช้ในปัจจุบัน) และพัฒนาเหนือกว่าไปอีกขั้น ด้วยสูตรพิเศษอย่าง Geluloid Plus ที่มีอยู่ในปากกา S-series เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์สำหรับการเขียนที่ดีที่สุดตลอดเวลา ทั้งนี้ทีมงานยังมีการวิจัยเพื่อคัดสรรวัสดุใหม่อย่าง Super Alloy
สำหรับการสร้างหัวปากกาในรุ่น S-Series ให้มีความแข็งแกร่งทนทานที่สุดเหนือกว่ารุ่นใด ๆ รวมถึงยังได้พัฒนาสินค้าทั้งด้านรูปร่าง และดีไซน์สีสันควบคู่ไปตามยุคสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และยกระดับการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล


      อีกทั้งการวิจัยและพัฒนานั้นยังขยายผลไปถึงสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนกลุ่มอื่นที่ทางแบรนด์ทำการผลิตอย่างครบครัน ให้ได้มาตรฐานแบรนด์ชั้นนำ และเป็นที่ไว้วางใจแก่กลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนได้ทั้งในและต่างประเทศตลอดมา จนปัจจุบันนี้

parallax background